Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu cứu xây dựng quy trình quản lý và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống”

Chiều ngày 25/12/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã họp nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu cứu xây dựng quy trình quản lý và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống” – Chủ nhiệm đề tài BSCKII. Lê Diệu Hồng – Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 

Đề tài được tiến hành với 3 mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc, HAS-BLED ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim; Xây dựng quy trình quản lý điều trị bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống; Đánh giá kết quả điều trị của thuốc chống đông đường uống trong dự phòng biến cố do huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim.

Những kết quả đã đạt được của đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao với phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia giỏi có nhiều kinh nghiệm và có cơ sở vật chất hiện đại....nên kết quả đạt được có độ chính xác, độ tin cậy và có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao. Hội đồng khoa học đã thống nhất đề nghị cho đề tài tiếp tục được nghiệm thu cấp Bộ quốc phòng.

Phòng Khoa học Quân sự

 

Chia sẻ