Mẫu báo cáo tiến độ các đề tài cấp Bộ Quốc phòng theo Thông tư 84/2017/TT-BQP


Mẫu báo cáo tiến độ các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng tải tại đây.

Chia sẻ