KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

Dấu ấn ung thư SCC (Squamous Cell Carcinoma)
15:14 05/04/2021
SCC hay còn được gọi là SCCA (Squamous Cell Carcinoma Antigen) là một glycoprotein, có nhiều ở các mô vảy. Nồng độ SCC tăng lên khi có ung thư ở các tổ chức mô này. Xét nghiệm định lượng SCC được thực...