Khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020

Chiều ngày 16/9, tại Bệnh viện TWQĐ 108, Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong toàn Bệnh viện. Dự khai mạc có đồng chí Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện; các đồng chí chỉ huy Phòng Chính trị Bệnh viện và 107 quần chúng ưu tú thuộc các đơn vị trong Bệnh viện.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng ủy Bệnh viện luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.

Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện phát biểu khai mạc

Tại Lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020

Qua học tập và nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./. 

An Ngọc

Chia sẻ