Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo năm 2021 của Đảng ủy Bệnh viện, chiều ngày 11/6, Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đối tượng quần chúng ưu tú với nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của lớp học và đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Đến dự lễ khai giảng có Đại tá Bùi Tuấn Khoa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện; Đại tá Đào Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện; các thành viên Ban chỉ đạo lớp học, các giảng viên cùng 76 quần chúng ưu tú tham dự lớp học.

Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng là giúp quần chúng có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đảm bảo giãn cách an toàn trong buổi khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Bùi Tuấn Khoa nhấn mạnh: Việc nhận thức đầy đủ về Đảng là một quá trình, không chỉ dừng lại ở lớp bồi dưỡng nhận thức lần này, mỗi cá nhân quần chúng cần tiếp tục học tập, tìm hiểu để nắm vững kiến thức. Được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một niềm tự hào và là cơ hội rất lớn cho sự phát triển bản thân, do vậy, mỗi quần chúng phải nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu trong mọi nhiệm vụ của mình. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị cũng bày tỏ hy vọng lớp học sẽ khắc phục mọi khó khăn từ hoàn cảnh thực tế và tin tưởng rằng khóa học sẽ thành công tốt đẹp.

Mặc dù lớp học được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo đủ chương trình, nội dung bồi dưỡng theo quy định. Sau Lễ khai giảng, lớp học được bắt đầu với 02 chuyên đề đầu tiên do Đại tá Đào Quang Minh và Thượng tá Phạm Chí Dũng tham gia giảng dạy.

Tin, ảnh: Mai Hằng, Bùi Thuấn – Truyền thông Bệnh viện

Chia sẻ