HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Hội thảo trực tuyến cập nhật “Những tiến bộ trong phẫu thuật dạ dày, thực quản và phẫu thuật phổi, gan, mật, tụy” với chuyên gia Nhật Bản
  08:53 11/03/2022
Hội thảo trực tuyến diễn ra vào chiều ngày 9/3/2022, được Bệnh viện TWQĐ 108 và Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Y tế toàn cầu (NCGM) Nhật Bản tổ chức, đây là buổi hội thảo thứ 3 trong chuỗi hội thảo thuộc chương trình hợp tác y khoa giữa Trung tâm NCGM Nhật Bản và các bệnh viện tại Việt Nam.