HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Sinh hoạt khoa học: COVID-19: Cập nhật về dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị, vắc xin và các biển chủng nguy hiểm
  08:39 13/10/2021
Chiều ngày 08/10/2021 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã diễn ra buổi Sinh hoạt khoa học với chủ đề: COVID-19: Cập nhật về dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị, vắc xin và các biển chủng nguy hiểm do GS. T. P. Velavan - Đại học Tổng hợp Tubingen - CHLB Đức trình bày.
Thông qua hai đề cương đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bệnh viện:“Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của rách gân cơ chop xoay” và “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MEDI-CAD trong phẫu thuật thay khớp hang toàn phần”.
  09:51 01/10/2021
Chiều ngày 14/9/2021 tại Hội trường Khoa Phẫu Thuật Khớp, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của rách gân cơ chóp xoay” – BS Đỗ Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài) và “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MEDI-CAD trong phẫu thuật thay khớp hang toàn phần” - BS Mai Đức Thuận (Chủ nhiệm đề tài)
Thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện:“Đặc điểm xạ hình Thông khí – Tưới máu phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”
  17:27 31/08/2021
Sáng ngày 31/8/2021 tại Hội trường Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đặc điểm xạ hình Thông khí – Tưới máu phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” – Chủ nhiệm đề tài: BS Nguyễn Xuân Dũng – Đơn vị chủ trì: Khoa Nội hô hấp.