Hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán phân biệt ung thư và di căn


    Trong chẩn đoán ung thư (UT), mô bệnh học (MBH) vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hình ảnh vi thể không đặc hiệu nên không xác định được chính xác nguồn gốc tế bào u, trên cùng một tiêu bản có thể gợi ý nhiều chẩn đoán khác nhau, và ngược lại, có nhiều loại tế bào UT với nguồn gốc khác nhau nhưng có hình thái khá giống nhau. Trong những trường hợp như vậy, cần xét nghiệm thêm hóa mô miễn dịch (HMMD). Kỹ thuật này cho phép quan sát được sự hiện diện của kháng nguyên (KN) trên tế bào và mô, nhờ đó có thể đánh giá được cả về hình thái học và kiểu hình miễn dịch của tế bào u. HMMD còn thường được sử dụng để phát hiện các vi di căn ung thư mà trên các tiêu bản nhuộm thường quy không khẳng định được...

    Trên thế giới, HMMD đã được sử dụng rộng rãi và rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong chẩn đoán và nghiên cứu UT...Tuy nhiên, ở Việt Nam cho đến nay, kỹ thuật này vẫn mới chỉ được áp dụng ở một số cơ sở giải phẫu bệnh lớn, trong đó có Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108.

Liên hệ: Khoa Giải phẫu bệnh lý
Điện thoại: 04. 62784117


Chia sẻ