Giới thiệu Viện Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

  02:09 PM 19/04/2024

PGS.TS. TTƯT Lê Văn Trường

Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Viện trưởng 

 

Chia sẻ