Giới thiệu Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình


PGS.TS. Vũ Ngọc Lâm

Giám đốc Trung tâm

Kiêm Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Răng Hàm Mặt

Chức năng, nhiệm vụ

-Tư vấn, điều trị các dị tật sọ mặt; bệnh lý và chấn thương hàm mặt ; tái tạo tổn khuyết và tạo hình thẩm mỹ toàn thân.

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến thuộc chuyên ngành phẫu thuật sọ mặt và tạo hình.

- Hợp tác khoa học trong và ngoài nước để triển khai các đề tài nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao ngang tầm quốc tế về lĩnh vực phẫu thuật sọ mặt và tạo hình.

- Tham gia huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc chuyên ngành phẫu thật sọ mặt và tạo hình.

Chức vụ, chức danh gồm

-Giám đốc trung tâm (kiêm chức)

- Phó Giám đốc chuyên môn, nghiên cứu khoa học (kiêm chức)

- Phó Giám đốc đào tạo, hợp tác quốc tế (kiêm chức)

- Các chức danh còn lại (kiêm nhiệm)

Chia sẻ