Giới thiệu Phòng Kế hoạch Tổng hợp

  01:25 PM 26/07/2018

BSCKII Bùi Việt Hùng

Trưởng phòng

 

Chức năng nhiệm vụ

        Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và Phó giám đốc Kế hoạch tổng hợp, có các nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào chỉ thị của Giám đốc Bệnh viện và nghị quyết của Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cho từng đơn vị và tổ chức hiệp đồng các đơn vị trong Bệnh viện để thực hiện, hoàn thành kế hoạch.

- Tổ chức, quản lý các lực lượng sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ cơ động của Bệnh viện.

- Giúp Giám đốc Bệnh viện theo dõi, chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong toàn Bệnh viện, công tác tổ chức lực lượng phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra và thực hiện các chế độ công tác chuyên môn y dược trong toàn Bệnh viện.

- Trực tiếp giải quyết chế độ khám chữa bệnh cho bệnh nhân theo qui định của ngành và Giám đốc Bệnh viện.

- Thống kê, tổng hợp báo cáo công tác Bệnh viện và hoạt động chuyên môn lên Giám đốc và các cơ quan cấp trên theo quy định.

- Quản lý hồ sơ, bệnh án phục vụ công tác điều trị bệnh nhân, nghiên cứu khoa học và làm luận văn của học sinh.

- Tổ chức sao bệnh án phục vụ các cơ quan bảo vệ pháp luật và giải quyết chính sách chế độ cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện.

- Tổ chức, tham gia khám chữa bệnh cho các đối tượng bệnh nhân bộ đội, bệnh nhân bảo hiểm y tế và thu viện phí tại Bệnh viện....

- Tổ chức thành Tổ Thống kê, quản lý bệnh án, Tổ Quản lý chế độ, kỹ thuật, và Tổ Theo dõi Bảo hiểm và Dịch vụ y tế.

Liên hệ trực kế hoạch tổng hơp: 024 66743311

Chia sẻ