Giới thiệu Khoa Nội thận và Lọc máu -A15

  10:54 AM 11/07/2018

BSCKII. Ngô Quân Vũ

 Chủ nhiệm Khoa 

 

 

Chức năng:

Là khoa lâm sàng chuyên sâu, tuyến cuối của Quân đội về điều trị nội khoa các bệnh lý thận - tiết niệu, thực hiện các kỹ thuật thận nhân tạo, lọc máu ngoại thận, thẩm phân phúc mạc..

Nhiệm vụ: 

- Khám bệnh, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị nội khoa các bệnh lý thận - tiết niệu; tiến hành các kỹ thuật lọc máu, thẩm phân phúc mạc cấp cứu và định kỳ.

- Tham gia đào tạo sau đại học; huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Nội thận và Lọc máu của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Nội thận và Lọc máu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Nội thận và Lọc máu toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế về Nội thận và Lọc máu.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Hoạt động chuyên môn:

Trang thiết bị: 20 máy lọc máu (01 máy HDF-online Fresenius 5008, 01 máy Fresenius, 06 máy Surdial, 12 máy Gambro AK 95-96-98)

Kỹ thuật:

- Lọc máu cấp cứu, lọc máu chu kỳ
- Lọc máu hấp phụ cho bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ
- Lọc máu bằng kỹ thuật HDF- online
- Lọc màng bụng (CAPD)
- Đặt Catheter đường hầm tĩnh mạch cảnh trong

- Xác định trọng lượng khô bằng máy BCM

Công tác đào tạo:

Tham gia đào tạo cho các bác sỹ, kỹ thuật viên ở các bệnh viện gửi về học: Bệnh viện 105, Bệnh viện 110, Bệnh viện 91, Bệnh viện Kiến An….Hướng dẫn và giúp đỡ cho nhiều luận văn chuyên khoa cấp II, thạc sỹ, tiến sỹ lấy số liệu và bảo vệ thành công luận án.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển:

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước về lọc màng bụng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Chủ trì 01 đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Có 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện và 03 đề tài nghiên cứu khoa học tuổi trẻ. Công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí y học.

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật lọc máu – thận nhân tạo hiện đại để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.


Liên hệ: 024. 62784152

 
Chia sẻ