Giới thiệu Khoa Nội soi Tiêu hóa


 

PGS.TS. Vũ Văn Khiên

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng: Là khoa chuyên ngành tuyến cuối toàn Quân đội về nội soi chẩn đoán.
- Nhiệm vụ: Hiện tại, khoa đang phụ trách một khu nội soi tiêu hóa, trực thuộc phòng khám bệnh - Bệnh viện TƯQĐ 108 (chủ yếu cho phòng khám C1-1, C1-3). Từ tháng 01/2016, khoa phụ trách thêm khu nội soi khám bệnh theo yêu cầu bao gồm khu nội soi riêng biệt, với trang thiết bị mới, hiện đại…Hiện tại, khoa đảm nhận với nhiều thiết bị nội soi tiêu hóa hiện đại, bao gồm máy nội soi dạ dày và máy nội soi đại tràng và các thiết bị phụ trợ khác.
        Các nhiệm vụ chính của khoa nội soi chẩn đoán (C8D) là Chẩn đoán các bệnh về đường tiêu hóa bao gồm:

- Nội soi đường tiêu hóa trên

- Nội soi đường tiêu hóa dưới.

Hoạt động chuyên môn

- Thực hiện các xét nghiệm thuộc chuyên ngành nội soi chẩn đoán theo yêu cầu của lâm sàng. Đối tượng bao gồm bệnh nhân dịch vụ, bệnh nhân diện BHYT. Phối hợp với Bộ môn-Khoa Nội tiêu hóa tham gia chẩn đoán và điều trị cho những đối tượng bệnh nhân là quân nhân tại ngũ, những ca bệnh khó chẩn đoán…
- Cùng với Bộ môn-Khoa Nội tiêu hóa tham gia huấn luyện, đào tạo sau đại học (chuyên khoa I, chuyên khoa II, Tiến sỹ Y học) chuyên ngành nội soi chẩn đoán và nội tiêu hóa.
- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong nước và Thế giới trong lĩnh vực nội soi chẩn đoán, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.
- Tham gia công tác tuyến về nội soi chẩn đoán toàn quân
- Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở y tế trong và ngoài nước để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và Quốc tế về nội soi chẩn đoán.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

        Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia công tác tuyến với các cơ sở y tế trong và ngoài nước để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và Quốc tế về nội soi chẩn đoán.

 

Liên hệ: ĐT 024. 666.056.59.

Chia sẻ