Giới thiệu khoa Hồi sức tim mạch - A2-D


PGS.TS Phạm Thái Giang

Phó Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm khoa

Chức năng: Là khoa lâm sàng chuyên sâu, tuyến cuối của Quân đội về điều trị cấp cứu, hồi sức các bệnh lý tim mạch.

Nhiệm vụ:

- Khám bệnh, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị các bệnh lý về cấp cứu, hồi sức tim mạch bao gồm nội và ngoại khoa; ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, cấp cứu, điều trị và can thiệp đạt hiệu quả cao.

- Tham gia đào tạo sau đại học; huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành hồi sức, cấp cứu tim mạch của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực hồi sức, cấp cứu tim mạch, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành hồi sức, cấp cứu tim mạch toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế về hồi sức, cấp cứu tim mạch.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Chia sẻ