Giới thiệu Khoa Dinh dưỡng

  02:46 PM 12/07/2018

BSCK II. Đặng Biên Cương

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Là đơn vị trực thuộc khối cận lâm sàng, làm công tác dinh dưỡng lâm sàng và giám sát công tác tiết chế suất ăn trong Bệnh viện.

- Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Giáo dục, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong Bệnh viện.

- Xây dựng thực đơn chế độ ăn bệnh lý, kiểm tra, giám sát chế độ, tiêu chuẩn định lượng, kỹ thuật chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm trong Bệnh viện.

- Thực hiện công tác đào tạo, công tác tuyến về dinh dưỡng. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Hoạt động chuyên môn

- Đã xây dựng được thực đơn theo từng mặt bệnh, từng nhóm bệnh nhân nặng, đặc biệt thực đơn cho bệnh nhân ghép tạng: ghép phổi, ghép gan, ghép thận, ghép tủy...theo nhu cầu điều trị của người bệnh dựa trên những tài liệu tham khảo của quốc tế cũng như trong nước.

- Bảo đảm tư vấn, can thiệp dinh dưỡng, nuôi dưỡng bệnh nhân kịp thời, theo đúng chế độ bệnh lý, đúng tiêu chuẩn, đủ định lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tham gia hội chẩn về dinh dưỡng tại các Khoa Lâm sàng.

- Tham gia đào tạo dinh dưỡng Lâm sàng: đào tạo công tác dinh dưỡng lâm sàng cho bác sỹ, điều dưỡng toàn bệnh viện. Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới dinh dưỡng tại các Khoa Lâm sàng. Đào tọa và hướng dẫn sinh viên, cử nhân Dinh dưỡng tốt nghiệp và Học viên học việc tại Khoa.

- Tham gia viết bài báo trên trang Web của Bệnh viện, bài báo trên Tạp chí Y Dược Lâm sàng Bệnh viện TWQĐ 108 và các tạp chí chuyên ngành. Chủ trì đề tài nghiên cứu cấp Bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Xây dựng chế độ ăn bệnh lý cho từng mặt bệnh trong bệnh viện theo từng nhóm tình trạng dinh dưỡng của người bệnh.

- Xây dựng nhóm hỗ trợ dinh dưỡng dựa trên mạng lưới dinh dưỡng lâm sàng.

- Truyền thông giáo dục dinh dưỡng đến từng người bệnh.

- Xây dựng phòng khám, tư vấn dinh dưỡng.

- Phát triển Khoa Dinh dưỡng thành Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng với đầy đủ các chức năng.

 

Liên hệ: 04. 62784156

Chia sẻ