Giới thiệu Bộ môn Gây mê hồi sức

  06:46 PM 13/07/2018

PGS.TS Nguyễn Minh Lý

 Chủ nhiệm Bộ môn

 


Chức năng, nhiệm vụ:

- Là cơ sở đào tạo của Bộ môn gây mê hồi sức có nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Quân đội và Nhà nước. Tham gia đào tạo BSCKI, BSCKII, cao học, bác sĩ thực hành cho các tuyến Quân Dân y.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế.

Hoạt động chuyên môn:

- Tham gia đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Gây mê hồi sức, giảng dạy, hướng dẫn lâm sàng cho các lớp BSCKI, BSCKII, bác sĩ luân khoa của Bệnh viện, các lớp bác sỹ đa khoa của Học viện Quân Y. Hướng dẫn các thủ thuật cấp cứu cho các bác sỹ trẻ và đào tạo điều dưỡng trong toàn viện. Tổ chức các lớp tập huấn toàn quân về Gây mê hồi sức.
- Đã hợp tác có hiệu quả với các nước: Úc, Pháp, Hungari, Đức, Nga trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.


Liên hệ: 024.62784113

Chia sẻ