Giới thiệu Bộ môn Da liễu

  08:46 AM 24/01/2024

PGS.TS. Đặng Văn Em

Chủ nhiệm Bộ môn

 

Chức năng, Nhiệm vụ

- Đào tạo sau đại học đến bậc tiến sỹ.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.

Hoạt động chuyên môn

- Chủ trì 3 đề tài cấp Bộ Quốc Phòng đã nghiệm thu (2 xuất sắc, 1 khá), 5 đề tài cấp Bệnh viện, 3 đề tài Tiến sĩ, 5 đề tài BSCK II, 12 đề tài Thạc sĩ và hiện đang thực hiện một số đề tài khác. Đã có trên 130 nghiên cứu của các giáo sư, bác sỹ các thế hệ đã được công bố trên các tạp chí khoa học như Tạp chí Y học Việt Nam, Tạp chí Y học Thực hành, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, Tạp chí Y học quân sự, Tạp chí Da liễu Việt Nam...
- Tích cực, chủ động trong công tác đào tạo chuyên ngành: Hàng năm đào tạo 3-5 NCS chuyên ngành Da liễu tại Viện NCKH Y dược lâm sàng 108; tham gia đào tạo sau đại học tại Học viện Quân Y, Đại học Y Hà Nội. Biên soạn sách bài giảng của Bộ môn Da liễu, sách chuyên khảo, sách dùng cho đào tạo định hướng, đại học và sau đại học...

 

Liên hệ: 024. 62784147

Chia sẻ