Nghiên cứu vai trò của bão hòa oxy máu tĩnh mạch chủ trên liên tục trong hồi sức huyết động bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn


Tên đề tài luận án: Nghiên cứu vai trò của bão hòa oxy máu tĩnh mạch chủ trên liên tục trong hồi sức huyết động bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.

Chuyên ngành: Gây mê- hồi sức                            Mã số: 62.72.01.22

Họ và tên NCS: LÊ XUÂN HÙNG

Người hướng dẫn: GS.TS NGUYỄN QUỐC KÍNH

Cơ sở đào tạo: Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Sốc nhiễm khuẩn là hậu quả của đáp ứng viêm hệ thống với nhiễm khuẩn. Khi sốc có tình trạng mất cân bằng giữa cung - cầu oxy của tổ chức gây suy giảm chức năng của các cơ quan. Do đó theo dõi đánh giá và điều trị rối loạn cung cầu oxy của tổ chức là một trong các đích hồi sức bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.Nghiên cứu trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn cho thấy:Chỉ số bão hòa oxy máu tĩnh mạch chủ trên(ScvO2) có tương quan đồng biến chặt chẽ với chỉ số tim (CI), có thể thay thế cho CI trong định hướng điều trị huyết động; ScvO2 có khả năng phát hiện đến 74,4% các trường hợp cung lượng tim thấp và loại trừ được 88,8% bệnh nhân không bị giảm cung lượng tim trong sốc nhiễm khuẩn; ScvO2 có tương quan nghịch biến với sức cản mạch hệ thống, khi kết hợp ScvO2 với huyết áp động mạch trung bình có thể chuẩn đoán được những trường hợp giảm sức cản mạch hệ thống vói độ nhạy 62,2% và độ đặc hiệu 97,4%. ScvO2 có giá trị tiên lượng bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn do ScvO2 tương quan tuyến tính nghịch biến vói điểm SOFA (r= -0,51); nồng độ lactat máu (r= -0,56).

 

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTRIONS OF THE THESIS

Thesis: Research on the role of continuous central venous oxygen saturation in hemodynamic resuscitation in septic shock patients

Major: Anesthesia – Resuscitation                                   Code: 62.72.01.22

Postgraduate student’s full name: LE XUAN HUNG

Supervisor: Prof.NGUYEN QUOC KINH, PhD

Training facility: 108 Institute of clinical medical and pharmaceutical sciences

Summary of new contributions of the thesis:

Septic shock is a consequence of the systemic inflammatory response to infection. When the body is in shock, there is an imbalance between oxygen demand and supply, causing organs’ function reduced.Therefore, monitoring and treating disorder in oxygen demand and supply is one of the goals of resuscitation in patients with septic shock.The results of this study on septic shock patients have shown that:superior vena cava oxygen saturation(ScvO2) hasa strong positive correlation with cardiac index (CI) and can be used in hemodynamic resuscitation treatment instead of CI; ScvO2 monitoring helps detect up to 74.4% of cases with low cardiac output and exclude 88.8% of patients without cardiac output reduction in septic shock; ScvO2 is negatively correlated with systemic vascular resistance and when this index is used along with the average arterial blood pressure, it is possible to diagnose cases of decreased systemic vascular resistance, with a sensitivity of 62.2% and specificity 97, 4%. Also, since ScvO2 had negative correlations with SOFA score (r = -0.51) and blood lactate concentration (r = -0.56) in linear regression models, it is valuable in prognosis for patients with septic shock.

Chia sẻ