Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện đột biến gen trong một số bệnh máu ác tính”

Ngày 08/11/2019, tại Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện đột biến gen trong một số bệnh máu ác tính”, Mã số: KC.10.13/16-20, Chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Là đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Mã số KC.10/16-20, do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cơ quan chủ trì đề tài.

Kết luận buổi nghiệm thu, Thiếu tướng, GS.TS. Lê Bách Quang, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu và cho rằng Đề tài là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Các sản phẩm của Đề tài đảm bảo về số lượng, khối lượng và chất lượng. Đặc biệt, Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả:

- Đề tài đã hoàn thiện đầy đủ các sản phẩm được đặt hàng (11 bộ sinh phẩm), vượt chỉ tiêu 04 bộ sinh phẩm (sản phẩm thực tế của đề tài là 15 bộ sinh phẩm).

- Các bộ sinh phẩm đều đã được ngoại kiểm quốc tế bởi Trung tâm ngoại kiểm Vương quốc Anh (United Kindom National External Quality Assessment Survice - UK NEQAS); Khi so sánh đối chứng mù đôi với Phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện Truyền máu và huyết học Thành phố Hồ Chí Minh trên 3 nhóm bệnh nhân: Bạch cầu tủy cấp; Bạch cầu lympho cấp và hội chứng tăng sinh tủy ác tính kết quả xét nghiệm của nhóm nghiên cứu phù hợp hoàn toàn với kết quả của Bệnh viện Truyền máu và huyết học thành phố Hồ Chí Minh; kiểm định chất lượng sinh phẩm bởi Viện kiểm định quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế.

- Đề tài còn góp phần đào tạo 01 tiến sỹ và 02 thạc sỹ (vượt chỉ tiêu 01 thạc sỹ); kết quả nghiên cứu đề tài còn thể hiện qua 01 bài báo công bố trên tạp chí uy tín quốc tế, 03 bài báo trên các tạp chí y dược uy tín trong nước (chỉ tiêu yêu cầu là 03 bài báo trong nước); có 01 sản phẩm đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 21445, cấp ngày 01/7/2019. Các sản phẩm của đề tài đều có văn bản xác nhận của cơ quan sử dụng; Đề tài hoàn thành đúng tiến độ.

Sau khi đánh giá các mặt thành công và hạn chế của đề tài, Hội đồng nghiệm thu tiến hành bỏ phiếu; kết quả đề tài được nghiệm thu xếp loại Xuất sắc./.

 

PHÒNG KHOA HỌC QUÂN SỰ

Chia sẻ