ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới”
07:51 26/09/2020
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ...
Đề tài nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não của Bệnh viện TWQĐ 108 được hội đồng nghiệm thu của Bộ Khoa học công nghệ đánh giá xuất sắc
09:57 29/05/2019
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não” từ tháng 12/2015. Sau hơn 3 năm thực hiện đề...