Thông qua thuyết minh nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép khối tim phổi thực nghiệm để tiến tới ghép khối tim phổi trên người

Ngày 4/7/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép khối tim phổi thực nghiệm để tiến tới ghép khối tim phổi trên người - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Mai Văn Viện, thuộc Đề án "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".

 

Nghiên cứu với mục tiêu: Ứng dụng xây dựng các quy trình ghép khối tim phổi trên lợn thực nghiệm và Tiến hành thực nghiệm ghép khối tim phổi thực nghiệm trên lợn thành công tiến tới ghép khối tim phổi trên người.

 

 

Thuyết minh đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá cao với sự chuẩn bị công phu và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tiếp nối từ nghiên cứu về ghép phổi trước đó và có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ do đó đề tài có tính khả thi cao.

 

Phòng Khoa học Quân sự - Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ