Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng vận động và hình ảnh bó vỏ - tủy bằng cộng hưởng từ khuếch tán ở trẻ bại não thể co cứng”

Ngày 31/3/2020 Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bệnh viện: “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng vận động và hình ảnh bó vỏ - tủy bằng cộng hưởng từ khuếch tán ở trẻ bại não thể co cứng” – Chủ nhiệm đề tài: ThS.BS. Nguyễn Văn Tùng, Đơn vị chủ trì: Khoa Nhi, Bệnh viện TWQĐ 108
 

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ não; tìm hiểu mối liên quan giữa hình ảnh cộng hưởng từ và mức độ rối loạn chức năng vận động thô ở trẻ bại não thể co cứng.

 

Đề tài đã được Hội đồng khoa học đánh giá cao về giá trị khoa học, ý nghĩa thực tiễn của những kết quả đã đạt được, cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ, có độ tin cậy cao. Hội đồng Khoa học cấp Bệnh viện thống nhất nghiệm thu đề tài xếp loại ở mức “Đạt”.

 

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ