ĐỀ TÀI CẤP BỆNH VIỆN

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bệnh viện: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đăng bài trên Tạp chí Y Dược lâm sàng 108”
16:54 15/04/2021
Chiều ngày 13/4/2021 tại Hội trường Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản...
Thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện: “Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học và phân loại chẩn đoán mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp theo WHO 2017”
09:59 08/04/2021
Chiều ngày 6/4/2021 tại Hội trường Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học...
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng vận động và hình ảnh bó vỏ - tủy bằng cộng hưởng từ khuếch tán ở trẻ bại não thể co cứng”
15:50 15/04/2020
Ngày 31/3/2020 Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bệnh viện: “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng vận động và hình ảnh bó vỏ - tủy bằng cộng hưởng từ khuếch tán ở trẻ bại...
Nghiệm thu đề tài cấp Bệnh viện: “Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng kết hợp alpha blocker và ức chế 5-alpha reductase”
08:06 06/02/2020
Chiều ngày 4/2/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bệnh viện: “Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến...