Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp đặt bóng dạ dày qua nội soi trong điều trị bệnh béo phì

  03:36 PM 15/01/2024

Tên đề tài luận án:  Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp đặt bóng dạ dày qua nội soi trong điều trị bệnh béo phì

Chuyên ngành: Nội khoa/Nội tiêu hoá

Mã số: 972.01.07

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Thành

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Vũ Văn Khiên

2. TS.BS. Lưu Ngân Tâm

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Theo thống kê năm 2016 của WHO cho biết trên toàn thế giới có hơn 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân béo phì, trong số này có 650 triệu người béo phì. Thừa cân béo phì không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lao động, tâm lý mà còn làm gia tăng các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa... Tiến trình điều trị béo phì thực hiện theo hướng dẫn của các hiệp hội điều trị béo phì Quốc tế, từ nhẹ đến nặng, bao gồm: chế độ ăn hợp lý, luyện tập, thuốc giảm béo, can thiệp qua nội soi và phẫu thuật.

Đặt bóng dạ dày qua nội soi để điều trị béo phì đã được ứng dụng nhiều trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu và Mỹ. Gần đây, nhiều quốc gia châu Á (Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc...) cũng đã ứng dụng kỹ thuật này. Hiện tại, béo phì đang gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn và cần phải điều trị kịp thời. Ứng dụng các thành tựu trên thế giới, chúng tôi thực hiện đề tài đặt bóng dạ dày (Orbera/Spatz) để điều trị cho những bệnh nhân béo phì đã bị thất bại điều trị thông thường (chế độ ăn, luyện tập, thuốc giảm béo).

Đề tài có những đóng góp như sau:

- Đây là kỹ thuật mới, lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam

- Kết quả nghiên cứu cho thấy: Đặt bóng dạ dày qua nội soi có hiệu quả cao trong điều trị béo phì thông qua: Giảm cân nặng, giảm chỉ số BMI, tăng tỷ lệ trọng lượng cơ thể thừa bị mất đi (EWL). Đồng thời cũng làm cải thiện các bệnh lý kèm theo: Tăng huyết áp,  rối loạn lipid máu và đái tháo đường.

- Phương pháp khá an toàn, giá thành hợp lý, phù hợp điều kiện của Việt Nam hiện nay. Kỹ thuật có thể triển khai được tại các bệnh viện tuyến tỉnh.,.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Evaluate the effectiveness and safety of intragatric ballon in the treatment of obesity

Speciality: Internal Medicine/ Gastroenterology

Code: 972.01.07

Name of graduate student: Nguyen Ngoc Thanh

Name of supervisor:

1. A/Prof Vu Van Khien MD., Ph.D

2. Luu Ngan Tam MD., Ph.D

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

According to 2016 WHO statistics, worldwide there are more than 1.9 billion adults who are overweight and obese, of whom 650 million are obese. Overweight and obesity not only affects working ability and psychology but also increases chronic diseases such as hypertension, diabetes, metabolic disorders...Obesity treatment process is carried out according to the guidelines of international obesity treatment associations, from mild to severe, including: reasonable diet, exercise, weight loss drugs, bariatric endoscopy and bariatric surgery

Intragastric balloon to treat obesity has been widely used around the world, especially in Europe and America. Recently, many Asian countries (Japan, Korea, China...) have also applied this technique. Currently, obesity is increasing in Vietnam, especially in big cities, and needs timely treatment. Applying world achievements, we carried out the project of intragastric balloon (Orbera/Spatz) to treat obese patients who have failed conventional treatment (diet, exercise, weight loss drugs).

The topic has the following contributions:

- This is a new technique, applied for the first time in Vietnam

- Research results show that intragastric balloon is highly effective in treating obesity through: Weight loss, BMI reduction, and increase in the rate of excess weight lost (EWL). At the same time, it also improves accompanying diseases: hypertension, dyslipidemia and diabetes.

- The method is quite safe, reasonably priced, and suitable for Vietnam's current conditions. The technique can be deployed at provincial hospitals.,.

 

Chia sẻ