CÔNG TÁC TUYẾN

Hội nghị công tác tuyến năm 2017
01:57 05/12/2017
Ngày 29/11/2017, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Hội nghị công tác tuyến năm 2017 và đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015.