Đội ngũ chuyên môn

Khoa Phẫu thuật
Tim mạch
(Khoa A2-B)