CÁC KỸ THUẬT MỚI

Thông qua Kỹ thuật mới “Kỹ thuật Chụp cộng hưởng từ sức căng khuếch tán, tưới máu thận trước và sau ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”
  14:27 25/03/2021
Chiều ngày 24/03/2021 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sức căng khuếch tán, tưới máu thận trước và sau ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”- Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
Thông qua Kỹ thuật mới “Kỹ thuật Thở oxy dòng cao qua Canun mũi trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  15:45 02/12/2020
Chiều ngày 01/12/2020 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Kỹ thuật Thở oxy dòng cao qua Canun mũi trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” –Khoa Cấp cứu, Bệnh viện TWQĐ 108.
Thông qua Kỹ thuật mới “Ứng dụng phương pháp cung cấp Oxy lưu lượng cao khi ngừng thở trong gây mê hồi sức tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  18:51 12/11/2020
Chiều ngày 12/11/2020 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Ứng dụng phương pháp cung cấp Oxy lưu lượng cao khi ngừng thở trong gây mê hồi sức tại Bệnh viện TWQĐ 108” – Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện TWQĐ 108.
Thông qua Kỹ thuật mới “Tạo đường hầm sau xương ức bằng nội soi trong phẫu thuật thay thực quản bằng ống dạ dày điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  18:46 12/11/2020
Chiều ngày 12/11/2020 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Tạo đường hầm sau xương ức bằng nội soi trong phẫu thuật thay thực quản bằng ống dạ dày điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện TWQĐ 108” – Khoa Phẫu Thuật Ống tiêu hóa, Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108.