Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 22/03/2021 đến 28/03/2021

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 1367 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 22/03/2021 đến 28/03/2021 như sau:

Thứ 4 ngày 24/02/2021

Vào lúc 14h30 diễn ra buổi thông qua kỹ thuật mới: “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sức căng khuếch tán , tưới máu thận trước và sau ghép” – Khoa C8

Địa điểm:  Hội trường 6, tầng 8 Nhà chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, các bác sĩ khoa C8, Phòng Kế hoạch tổng hợp, C9, C10, C12

 

Vào lúc 15h30 diễn ra buổi thông qua đề tài sáng kiến bổ sung tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XXI.

Địa điểm:  Hội trường 6, tầng 8 Nhà chỉ huy và cơ quan Phòng họp phòng KHQS, tầng 6 nhà chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, đề tài sáng kiến các khoa A3-D, B1-D, B3-A, B3-C, B6

 

Thứ 5 ngày 25/03/2021

 

Vào lúc 14h00 diễn ra buổi Hội thảo khoa học: “Cập nhật điều trị nội khoa và can thiệp tắc mạn tính động mạch chi dưới”

Địa điểm: Hội trường 2, tầng 9 Cụm công trình trung tâm

Thành phần: Các bác sĩ Viện Tim mạch, Viện Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội, Khoa B1-A, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

 

Chia sẻ