Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 19/09/2022 đến 25/09/2022

  09:23 AM 19/09/2022
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 4346 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 19/09/2022 đến 25/09/2022 như sau:

Thứ 2 ngày 19/09/2022

Vào lúc 16h30 tại Hội trường 6 – Tầng 8 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi  họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học: “Sử dụng thuốc hợp lý tại Bệnh viện”

Thành phần: Theo Quyết định của Giám đốc Bệnh viện

Thứ 4 ngày 21/09/2022

Vào lúc 13h30 tại Hội trường 4 – Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học “EGFRm hiếm gặp: Ứng dụng trong thực hành lâm sàng”

Thành phần: Các bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư các đơn vị: A1, A5, A6, C2-E, C2-F, C9, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm.

 

Thứ 6 ngày 23/09/2022

Vào lúc 07h30 tại Hội trường 1 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra Hội nghị khoa học Phẫu thuật sọ mặt, tạo hình và thẩm mỹ

 Thành phần: Ban Giám đốc, Lãnh đạo, chỉ huy các viện, trung tâm, phòng, khoa, các bác sĩ, nhà khoa học chuyên ngành phẫu thuật sọ mặt, tạo hình, thẩm mỹ của Bệnh viện, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm.

Mang mặc: Thường phục

 

Thứ 7 ngày 24/9/2022

Vào lúc 07h30 tại Hội trường 8 – Tầng 2 Khu khám bệnh tại cổng 1B Trần Hưng Đạo diễn ra buổi Hội nghị khoa học Phẫu thuật sọ mặt, tạo hình và thẩm mỹ - Phiên CME

Vào lúc 08h00 tại Hội trường 1 – Tầng 9 Cụm Công trình trung tâm diễn ra Hội thảo khoa học lần thứ 13 nhóm Tim mạch Quân đội : “Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch”

Thành phần: Ban Giám đốc, Bác sĩ các Viện A1, A2, chuyên khoa liên quan chuyên ngành tim mạch, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

 

 

Chia sẻ