Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 15/02/2021 đến 21/02/2021

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 713 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 15/02/2021 đến 21/02/2021 như sau:

Thứ 5 ngày 18/02/2021

 

Vào lúc 09h00 diễn ra buổi xét duyệt báo cáo của Bệnh viện tham dự Hội nghị Khoa học chào mừng 70 năm thành lập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Địa điểm:

- Khối Nội: Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan

- Khối Ngoai: Hội trường phòng họp phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 nhà Chỉ huy và cơ quan

- Khối Cận lâm sàng: Hội trường phòng hợp Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức, tầng 2 Cụm Công trình trung tâm

Thành phần: Các bác sĩ thuộc các tiểu ban chuyên môn xét duyệt, các báo cáo khối nội, ngoại, cận lâm sàng theo thông báo

 

Chia sẻ