Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 09/01/2023 đến 15/01/2023

  08:29 AM 09/01/2023
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 86 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 09/01/2023 đến 15/01/2023 như sau:

Thứ 6 ngày 13/01/2023

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học “Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và vận hành Trung tâm Hỗ trợ sinh sản” – BCV: BSCK II Dương Xuân Hòa, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn bệnh viện  và các đồng chí quan tâm.

 

Thứ 7 ngày 14/01/2023

Vào lúc 14h00 tại Hội trường 1, Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội nghị khoa học “Cập nhật các nghiên cứu bệnh lý ruột”

Thành phần: Ban Giám đốc, các bác sĩ, nhà khoa học chuyên ngành Nội tiêu hóa, nội soi tiêu hóa và các đồng chí quan tâm

Chia sẻ