Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 06/07/2020 đến 12/07/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 3018 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 06/07/2020 đến 12/07/2020 như sau:

Thứ 2 ngày 06/07/2020

-Vào lúc 14h00 tại Phòng họp, Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua Hội đồng đạo đức đề cương nghiên cứu: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Mai Văn Viện

Thành phần: Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đạo đức Bệnh viện

Thứ 4 ngày 08/07/2020

- Vào lúc 15h00 tại Phòng họp khoa Nội thận và Lọc máu (A15) diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Lựa chọn người hiến thận và chuẩn bị người nhận thận”

Thành phần: Ban Giám đốc, các bác sĩ Tiểu ban Ghép thận Nội, khoa A15 và các đồng chí quan tâm

Thứ 5 ngày 09/07/2020

-Vào lúc 13h30 tại Phòng họp hội trường 5, tầng 8 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra hội thảo khoa học: “Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ thông tin tại Bệnh viện TWQĐ 108 giai đoạn 2020-2025”

Thành phần: Ban Giám đốc, Chỉ huy các Viện, Trung tâm, Phòng, Khoa, Ban theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

Thứ 6 ngày 10/07/2020

-Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học: “Cập nhật chẩn đoán điều trị bệnh Gút”

Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch hội Thận khớp học Việt Nam

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư toàn Bệnh viện và các đồng chí quan tâm.

Chia sẻ