Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 03/08/2020 đến 09/08/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 3494 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ từ 03/08/2020 đến 09/08/2020 như sau:

Thứ 4 ngày 05/08/2020

-Vào lúc 10h00 tại Hội trường 5, Tầng 8 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi hội thảo trực tuyến: “Cải thiện kết quả cấp cứu ngừng tuần hoàn”

Thành phần: Ban Giám đốc, bác sĩ, điều dưỡng khoa A2-D, A12, C1-3 theo danh sách đã đăng ký và các đồng chí quan tâm

Chia sẻ