Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 01/05/2023 đến 07/05/2023

  10:23 AM 04/05/2023
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 01/05/2023 đến 07/05/2023 như sau:

Thứ 5 ngày 4/5/2023

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 6- Tầng 8 Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học về Xạ trị ung thư

Thành phần: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo Quyết định của Bệnh viện

Mang mặc: Áo công tác

 

 

Thứ 6 ngày 5/5/2023

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, Tầng 9 Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với 2 báo cáo:

1: Thông tin dược lâm sàng

2: Cập nhật chẩn đoán và điều trị rối loạn cương dương – BCV: BS Nguyễn Văn Phúc khoa B2-C

 

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn bệnh viện và các đồng chí quan tâm

Chia sẻ