Biểu mẫu dự thầu gói thầu số 06: Mua sắm hóa chất

  05:20 PM 11/09/2023

Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hóa chất thường xuyên năm 2023-2024 của Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu (Mẫu NT - 02 thuộc E-HSĐXKT) của gói thầu số 06: Mua sắm hóa chất

Số TBMT: IB2300218531

Hồ sơ mời thầu đăng tải trên trang Web: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Số điện thoại liên hệ: 098.266.8581 (Ds Vĩnh Trường); 0974.094.340 (Ds. Hiền). 

Xem toàn phụ lục: Tại đây

 

Chia sẻ