Bệnh viện TƯQĐ 108 tham gia tích cực bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội

  03:10 PM 01/06/2016

Ngày 17/6/2013, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu công nghệ xử lý chất thải y tế” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học và công ty trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực này. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, vấn đề quản lý và xử lý chất thải y tế nguy hại là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế.

Các báo cáo tại Hội nghị đã chỉ ra rằng, Việt Nam hiện có 1.263 bệnh viện các tuyến và trên 1.000 cơ sở Viện, Trung tâm y tế dự phòng các tuyến, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, hệ thống y tế xã phường. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế vào khoảng 350 tấn/ngày (ước tính đến năm 2015 là 600 tấn/ngày); trong đó 10-20% (trung bình 40,5 tấn/ngày hiện nay) là chất thải rắn y tế nguy hại phải được xử lý bằng các biện pháp phù hợp.

Năm 2012 Bệnh viện TƯQĐ 108 là 1 trong 4 bệnh viện được Nhà nước công nhận là bệnh viện đặc biệt. Bệnh viện đã tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và con người để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Trong quá trình phát triển Bệnh viện, lưu lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh ngày càng tăng đang là những nguyên nhân chính dẫn đến số lượng chất thải rắn (CTR) tăng rất nhanh.

Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng, tuy nhiên, việc quản lý nguồn chất thải này tại các khoa luôn được coi trọng, các quy định, quy trình quản lý ngày càng hoàn thiện cho nên Bệnh viện TƯQĐ 108 luôn đảm bảo được việc gìn giữ và bảo vệ môi trường trong Bệnh viện và địa bàn khu vực của Thành phố Hà Nội, một địa phương có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao nhất trong cả nước.

Năm 2015, lượng chất thải rắn phát sinh trong Bệnh viện khoảng 44.660 tấn/năm, trong đó chất thải y tế thông thường khoảng 44.615 tấn/năm; Chất thải y tế nguy hại khoảng 42,5 tấn/năm (chiếm khoảng 0,1%).

Với một lượng chất thải y tế lớn như vậy, công tác quản lý chất thải y tế đã được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 quan tâm triệt để, nhất là đối với công tác quy hoạch quản lý, thực hiện các quy trình thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong Bệnh viện. Đảng ủy Bệnh viện đã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn - Vệ sinh môi trường, Giám đốc Bệnh viện đã ban hành Quy định thực hành về Kiểm soát nhiễm khuẩn để bảo vệ môi trường của Bệnh viện ngoài việc giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện còn góp phần tích cực bảo vệ môi trường của Thủ đô, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

1. Các hoạt động của Bệnh viện TƯQĐ 108 trong công tác bảo vệ môi trường
- Hàng năm, phát động phong trào bảo vệ môi trường Bệnh viện: Trồng cây xanh, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt.
- Hoàn thiện và giám sát chặt chẽ hệ thống, quy trình xử lý nước thải, công xuất 1400m3/ngày.
- Củng cố và giám sát chặt chẽ Hệ thống, quy trình xử lý chất thải y tế.
- Mỗi năm một lần tổ chức phát động phong trào, Hội thi Vệ sinh tay hưởng ứng ngày Rửa tay Thế giới 15/10.
- Đón đoàn đại biểu của Tổ chức Y tế Thế giới đến kiểm tra về Vệ sinh Môi trường Bệnh viện và Vệ sinh tay tháng 10/5014.
- Tháng 10/2015, Tổ chức Y tế Thế giới trao tặng Bệnh viện Chứng chỉ toàn cầu về Vệ sinh tay.

2. Quản lý chặt chẽ nguồn thải

Kiểm soát các nguồn chất thải theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bệnh viện TƯQĐ 108 đã tăng cường công tác quản lý các nguồn thải bằng thực hiện tốt Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT, ngày 14/4/2011, của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, quy định cụ thể về các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Bệnh viện đã thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ môi trường của Bộ Quốc phòng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, phê duyệt ngày 01/4/2006 xác định rõ quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản về Bảo vệ Môi trường của Bộ Quốc phòng.

Bệnh viện cũng thực hiện rất tốt Thông tư Số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn và Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế, trong đó có các quy định cụ thể về thu gom, vân chuyển và xử lý chất thải y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Bệnh viện đã đẩy mạnh công tác kiểm tra trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại được duy trì thực hiện hằng ngày. Bệnh viện có 72 đơn vị phát sinh chất thải rắn trong đó có 58 khoa phát sinh chất thải y tế nguy hại (CTYTNH), cùng với sự tham gia của tất cả các phòng, khoa, ban và các cá nhân trong bệnh viện trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đã góp phần làm tăng sự sạch đẹp của bệnh viện, giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện so với các năm trước đây.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phân loại thu gom CTYTNH tại Bệnh viện do các khoa thực hiện đã có sự tự giác rất cao nhưng nếu vẫn phải có sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên, các vi phạm trong lĩnh vực phân loại ban đầu chất thải vẫn còn, nhất là đối với người nhà vào thăm, chăm sóc bệnh nhân, các hành vi vứt bừa bãi chất thải và đổ chất thải không đúng quy định gây mất vệ sinh buồng bệnh, mất vệ sinh ngoại cảnh, gây rất nhiều khó khăn cho nhân viên thu gom chất thải trong bệnh viện.

Để công tác quản lý chất thải rắn ở Bệnh viện TƯQĐ 108 đạt được hiệu quả như hiện nay, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tăng cường phổ biến quy định Nhà nước về trách nhiệm quản lý CTYTNH thông qua nhiều hình thức (như tranh ảnh, hội diễn văn nghệ, công tác thi đua, quy chế thưởng phạt…); đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ, tập huấn nghiệp vụ cơ bản, nhằm giúp các khoa và các cán bộ, nhân viên y tế hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về quản lý CTYTNH nói riêng và chất thải trong Bệnh viện nói chung. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế theo đúng các quy định của các cơ quan chức năng.

Luôn luôn nâng cao ý thức về tác hại của chất thải và hiệu quả của việc quản lý CTYTNH trong cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện, thực hiện công tác giám sát, phát hiện kịp thời các vi phạm về phân loại, quản lý chất thải nguy hại của các khoa, tăng cường hiệu quả phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường do CTNH gây ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trách nhiệm của các khoa phát sinh nguồn thải CTYTNH và trách nhiệm của các cá nhân trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTYTNH; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường trong việc giám sát CTYTNH; thường xuyên rà soát các quy định có liên quan đối với việc quản lý CTYTNH để kịp thời báo cáo Giám đốc Bệnh viện trong việc sửa đổi, bổ sung các nội dung bất cập trong công tác quản lý, từ đó từng bước hoàn thiện việc quản lý CTYTNH tại Bệnh viện.
Để thực hiện thu gom chất thải trong Bệnh viện, vận chuyển chất thải trong Thành phố Hà Nội và xử lý chất thải đúng quy trình, đúng pháp luật, Bệnh viện TƯQĐ 108 đã lựa chọn các công ty Vệ sinh Môi trường bệnh viện có uy tín, có trách nhiệm và có đủ năng lực cũng như cơ sở pháp lý để thực hiện.

Xử lý nước thải bệnh viện là một trong những khâu quan trọng trong chuỗi những giải pháp bảo vệ môi trường nhằm tránh được những tác động xấu của bệnh viện với môi trường và cuộc sống con người. Tuy nhiên, theo thống kê có tới hơn 54% bệnh viện trong cả nước chưa có hệ thống xử lý nước thải, các thiết bị xử lý nước thải của các bệnh viện xuống cấp nghiêm trọng… là thách thức không nhỏ của nhà nước trong việc phân bổ và quản lý các hệ thống xử lý nước thải bệnh viện chặt chẽ hơn.

Cũng theo các báo cáo khoa học tại Hội thảo “Giới thiệu công nghệ xử lý chất thải y tế” ngày 17/6/2013, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Bộ Y tế đã tổ chức, các nghiên cứu cho thấy riêng về nước thải, mỗi một ngày đêm các cơ sở y tế thải ra trên 150.000m3.

Tuy nhiên, hiện có tới 56% số bệnh viện trên toàn quốc chưa có hệ thống xử lý nước thải và 70% số hệ thống xử lý nước thải hiện có không đạt tiêu chuẩn cho phép.

Vấn đề nước thải của Hà Nội là một thách thức lớn từ trước đến nay. Giờ đây thành phố lại đối mặt với thách thức lớn hơn khi Hà Nội trở thành thành phố 8 triệu dân, vấn đề nước thải càng trở nên cấp thiết. Nếu vấn nạn ô nhiễm nước thải không sớm được giải quyết, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân. Ðó là rau không sạch bởi được tưới bằng nước sông ô nhiễm, là nguồn nước mặt bị ô nhiễm...Nước thải cũng ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống xã hội, của nhiều ngành nghề kinh tế (Bộ TN & MT).

Tại sao lại cần thiết phải xử lý nước thải tại nguồn? Chúng ta có thể đổ nước thải ra hệ thống cống chung rồi xử lý tập trung (xử lý nước thải tập trung). Nhưng cách xử lý này vừa không hiệu quả vừa tốn kém. Do đó, xử lý nước thải tại nguồn đang là lựa chọn thích hợp tại các quốc gia trên thế giới. Tại Nhật Bản, việc xử lý nước thải tại nguồn được ghi thành luật, bắt buộc các hộ gia đình, cơ quan, nhà máy, bệnh viện phải thực hiện theo phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo đó, nhà nước, địa phương và người dân, mỗi bên chịu 1/3 chi phí lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Nhờ đó mà tại nước này hiện có trên 90% hộ gia đình đã sử dụng hệ thống xử lý nước thải tại nguồn (Bộ TN & MT).

Ban Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 đã cho xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện theo đúng quy chuẩn Quốc gia, công xuất 1.400m3/ngày, đó là toàn bộ lượng nước do Bệnh viện qua sử dụng thải ra, nhằm mục đích bảo vệ môi trường của Bệnh viện, bảo vệ môi trường Thành phố Hà Nội, vì trách nhiệm trước cộng đồng, vì sức khỏe toàn dân.

TS. Đinh Vạn Trung
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - Bệnh viện TƯQĐ 108
Chia sẻ