Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai quyết định thành lập Trung tâm Ứng phó các tình huống khẩn cấp

Hiện nay, trước tình hình thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tác động xấu tới nhiều nước; trong đó, Việt Nam là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề. Trước tình hình đó, ngày 17/2/2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội đã tổ chức công bố quyết định thành lập và trao quyết định bổ nhiệm, giao nhiêm vụ cho các đồng chí chỉ huy trung tâm ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Trung tâm ứng phó các tình huống khẩn cấp là trung tâm nghiên cứu ứng dụng y học trong thảm họa và các tình huống khẩn cấp của quân đội và quốc gia. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tham mưu, xây dựng và tổ chức tiến hành thực nghiệm tiền lâm sàng và các hoạt động đảm bảo quân y cho các quân, binh chủng đặc thù, trực tiếp điều hành huấn luyện và tổ chức triển khai các tổ, đội sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Trung tâm này được đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Trung tâm bao gồm Phòng nghiên cứu ứng dụng y học trong thảm họa và tình huống khẩn cấp, Phòng điều hành, ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Xác định ứng phó các tình huống khẩn cấp là một nhiêm vụ phức tạp, liên quan đến sinh mệnh của nhiều người dân nên trong thời gian tới Trung tâm sẽ phát triển và đẩy mạnh theo định hướng:

- Nghiên cứu và đề ra những phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp của quân đội và quốc gia như chiến tranh sinh học, hóa học, phóng xạ; thiên tai như hạn hán, động đất, lụt lội,..; dịch bệnh tối nguy hiểm (SARS, EBOLA, ZIKA, COVID-19)

- Nghiên cứu, phát triển lĩnh vực y học quân sự, y học quân binh chủng (hải, lục, không quân…)

- Trực tiếp tham gia xử lý các tình huống khẩn cấp

- Phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế khác nhằm theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế. Đánh giá tình hình dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh tối nguy hiểm, rà soát các hoạt động đáp ứng và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.

- Cùng cơ quan chức năng, phối hợp tổ chức giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát những bệnh nhân nặng chưa rõ nguyên nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp không có tiền sử về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao quyết định bổ nhiệm chỉ huy trung tâm ứng phó các tình huống khẩn cấp

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong hoạt động của Bệnh viện nói riêng và Quân đội cả nước nói chung. Trước tình hình quốc tế và khu vực, nhìn nhận còn những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở các khu vực trên thế giới, đồng chí yêu cầu Trung tâm khẩn trương ổn định và đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ban, ngành của Trung ương, xây dựng, phát triển Trung tâm ứng phó các tình huống khẩn cấp tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Thực hiện: Đức Khánh, Bùi Thuấn - Truyền thông Bệnh viện

 

Chia sẻ