Ban Giám đốc


 
 
GS.TS.TTND. Mai Hồng Bàng
Giám đốc Bệnh viện
 

 

PGS.TS.TTND. Phạm Nguyên Sơn
Phó Giám đốc Bệnh viện

 

 
PGS.TS. Lê Hữu Song
Phó Giám đốc Kế hoạch tổng hợp

 

PGS.TS.TTƯT. Nguyễn Hoàng Ngọc
Phó Giám đốc Nội khoa
 

 

GS.TSKH.TTND. Nguyễn Thế Hoàng
Phó Giám đốc Ngoại khoa
 

 

 
PGS.TS.TTƯT Lâm Khánh
Phó Giám đốc Đào tạo - Nghiên cứu khoa học
Chia sẻ