Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng PET/CT và CyberKnife trong chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi”


Chiều ngày 9/3/2016, PGS.TS. Lê Ngọc Hà, Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện TƯQĐ 108 đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo nghiệm thu thành công đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng PET/CT và CyberKnife trong chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi” mã số: KC.10.21/11-15 tại trụ sở Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Đề tài được tiến hành nhằm mục đích ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến của chuyên ngành ung thư, y học hạt nhân trong điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm và chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Mục tiêu của đề tài là: Xây dựng chỉ định và quy trình ứng dụng máy CyberKnife điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm và chẩn đoán tổn thương ung thư tuyến giáp thể biệt hóa với chỉ số thyroglobulin cao và xạ hình I-131 âm tính. Những kỹ thuật này vẫn đang được tiến hành trên thế giới nhưng đã bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam, Bệnh viện TƯQĐ 108, đem lại những lợi ích rõ rệt cho người bệnh. Kết quả nghiệm thu được hội đồng khoa học cấp nhà nước gồm các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành do GS.TSKH. Phan Sỹ An làm chủ tịch hội đồng đánh giá rất cao.

Báo cáo kết quả đề tài trước hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước

Hội đồng nghiệm thu làm việc sôi nổi và nghiêm túc.

Bài và ảnh: BS. Mai Hồng Sơn
Chia sẻ