Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 09/03/2020 đến 15/03/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 1060 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 09/03/2020 đến 15/03/2020 như sau:

Thứ 4 ngày 11/03/2020

Vào lúc 14h00 tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 Nhà Chỉ huy và Cơ quan diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng của Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lâm Khánh

Thành phần: Cục KHQS, phòng KHQS, chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu

Vào lúc 15h00 tại Phòng họp Hội trường 6, tầng 8 Nhà Chỉ huy và Cơ quan diễn ra buổi thông qua Hội đồng Đạo đức bệnh viện dự án: “ Ứng dụng công nghệ di truyền tiên tiến trong chẩn đoán sớm ung thư gan nguyên phát ở bệnh nhân nhiễm virut viêm gan B” do chủ nhiệm dự án TS. Ngô Tất Trung

Thành phần: Hội đồng Đạo đức Bệnh viện, nhóm nghiên cứu

Vào lúc 15h30 tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6, Nhà Chỉ huy và Cơ quan diễn ra buổi họp 11 Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ Quốc phòng thuộc Đề án ghép mô bộ phận cơ thể người để thống nhất phần dự trù kinh phí đề tài

Thành phần: Phòng KHQS, Phòng Tài chính, Ban Quản lý dự án, Ban Điều phối ghép tạng cùng chủ nhiệm đề tài và thư ký

 

Thứ 5 ngày 12/03/2020

Vào lúc 14h00 tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự diễn ra buổi thông qua đề cương Đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Ghép tủy” thuộc Đề án ghép mô bộ phận cơ thể người của chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương khoa Ung thư tổng hợp

Thành phần: Cục KHQS, phòng KHQS, Chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu

 

Chia sẻ