Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 02/01/2023 đến 08/01/2023

  04:34 PM 03/01/2023
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 5996 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 02/01/2023 đến 08/01/2023 như sau:

Thứ 5 ngày 05/01/2023

Vào lúc 15h00 tại Hội trường 6, Tầng 8, Nhà Chỉ huy và Cơ quan diễn ra buổi thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo và sinh hoạt khoa học năm 2023

Thành phần: Ban Giám đốc, phòng Khoa học Quân sự, phòng Chính trị, phòng Kế hoạch Tổng hợp, Văn phòng, Trung tâm Huấn luyện đào tạo và Chỉ đạo tuyến, phòng Điều dưỡng, phòng Tài chính, phòng Hậu cần –Kỹ thuật, và các đơn vị có đề xuất kế hoạch tổ chức Hội nghị năm 2023

Vào lúc 16h00 tại Hội trường 6, Tầng 8, Nhà Chỉ huy và Cơ quan diễn ra buổi thông qua 03 kỹ thuật mới bao gồm:

- Ứng dụng Indocyanine Green đánh giá tưới máu ống dạ dày trong phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư thực quản – Khoa B3-A

- Kỹ thuật sản xuất dược chất phòng xạ 18F-NaF trên thiết bị Synthera – Khoa C18

- 18F-NaF PET/CT trong chẩn đoán di căn xương và một số bệnh lý xương – Khoa A20

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên khoa A3-B, C18, A20, các nhóm kỹ thuật, phòng Kế hoạch Tổng hợp, C9,C10,C12

Chia sẻ